Arbejdsliv er mit kerneområde, fra aftaler og arbejdsmiljø til organisationsudvikling og samarbejdsfora.

Jeg beskæftiger mig også med social-, sundheds- og psykiatriområdet, undervisning og erhvervsudvikling.

FRA ORD…

Jeg producerer og redigerer journalistik i alle genrer til print og web, inkl. sociale medier. Det gælder såvel enkelte opgaver som totalproduktioner af større publikationer, fx årsrapporter, hvidbøger, håndbøger, konferenceaviser, nyhedsbreve, pjecer og andet oplysnings- og kampagnemateriale.

Jeg planlægger og producerer indhold til den nye hjemmeside eller redigerer og relancerer den eksisterende.

Ligesom jeg fører pennen for andre i taler, kronikker og debatindlæg.

… TIL ANDET

Jeg rådgiver, udvikler og holder snor i større projekter, så I kan koncentrere jer om virksomheden eller organisationens kerneopgaver imens. Som projektleder tager jeg hånd om hele processen, fra idefase til færdigt arbejde, selv om det ikke nødvendigvis er mig, der skal udføre alt – jeg har et godt netværk af dygtige samarbejdspartnere blandt journalister, web- og grafiske designere og fotografer.

Skal I i gang med at bruge sociale medier, introducerer jeg jer til den rette kanal for jeres budskab og interessenter.

Trænger I til ny kommunikationsstrategi eller til at få revitaliseret den gamle, leder jeg processen.

Jeg måler også effekten af jeres kommunikation og medvirker til afklare, hvordan den evt. når bedre ud.

Og vil I gerne have jeres budskab ud, hjælper jeg jer med at trænge igennem i medierne, ligesom jeg medietræner organisationens talspersoner.